Mahamison na Kumple-anyo!

by


Napaka-gayon kan mga lobo! An cake nakakapa-lingaw kan diabetes! An mga kandila maliwanag! Nasasabing maw’ot tang magaya-gaya an kumple-anyo ni Bingbing maski kada apat sanang taon siya nag-ce-celebrar?

Bingbing, may you have health, happiness, and good luck for this day and the years ahead!

TotieM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: