Archive for the ‘desaparecidos’ Category

September 16, 2008

KUNG AKO’Y MAGING DESAPARECIDO, INAY
ni Gregorio V. Bituin Jr.

Kung ako’y maging isang desaparecido
Pilitin po ninyong hanapin ako, inay
Kung sakali mang tuluyang nawala ako
Ay makita man lang ang malamig kong bangkay.
Nawala man ako’y para sa pagbabago
Tangan ang prinsipyo’t pangarap ko sa buhay
Isang marangal na libing po ang nais ko
At isang tula ko sa lapida’y ilagay.

Nagmamalaki akong ako’y aktibista
Na prinsipyado itong sinuong na landas
Na ang tumatahak nama’y pawang bihira
At karaniwan, ang tulad ko’y dinarahas.
Aktibista’y may pag-ibig sa kanyang kapwa
Kaya’t nilalabanan ang sinumang hudas
Na sa bayan natin ay nagsasamantala.
Panlipunang pagbabago ang tanging lunas.

Akong inyong anak ay alam nyong lalaban
Sa anumang sistemang mapagsamantala
Mahal kong inay, nais kong inyong malaman
Isa ka po sa pinakadakilang ina
Sa mundong itong kaytindi ng karahasan
Dakila ka dahil tulad ni Birheng Marya
Ay inalay mo sa pagbago ng lipunan
Ang anak mo para sa paglaya ng iba.

N.B. Ang tula ay pinadala sa akin ng makatang si Greg V. Bituin, Jr. Isang pangamba sa mga nawawala sa ating lipunan at pag-alaala sa mga pinaslang na walang katarungan—AFM (September 16, 2008)

Deteriorating Human Rights Record: another journalist shot dead in Camarines Sur

August 16, 2008

As the Philippines struggles to shed off the label of being the most dangerous place for journalists next to Iraq, Ronaldo Julia another media person in Bicol died of gunshot wounds in Magarao, Camarines Sur. The hideous killing occurred Friday, Aug 15, 2008, barely two weeks after radio anchorman Dennis Cuesta of Radio Mindanao Network and Martin Roxas, a commentator in Panay Island were shot dead.

A writer of the “Weekly Informer” and broadcaster of Naga and Legazpi, Ronaldo Julia was gunned down on his way home at 11 pm. He died before doctors in a nearby city hospital could treat him.

Since 2001, more than 50 journalists were murdered; another 800 civilians disappeared (desaparecidos) or died from premeditated killings. In most cases, the killers which include those from the military, remained unpunished. Despite Pres. Gloria M. Arroyo’s promises, the murders escalate with increasing viciousness. Exasperated citizens including journalists in local and international media condemn these. They demand justice through effective prosecution under the law. Pres. Arroyo, the Justice Department and the police must not wear a blind eye on these killings that clearly point to a deteriorating human rights record of the country. =0=